New tactics, same violence: the police in Subotica “transfering” people from the jungles to the camps for asylum seekers

* srpska verzija se nalazi ispod teksta na engleskom

According to the media, people staying in the Subotica’s Ciglana (abandoned brick factory) and the meadows surrounding it, have regularly been “transferred” to the camps for asylum seekers (in Krnjaca and Banja Koviljaca). One such report appeared about the transferal on the 29th of December 2014(http://www.subotica.com/vesti/imigranti-prebaceni-iz-stare-ciglane-u-kolektivni-smestaj-u-krnjaci-id21607.html) and another one appeared about a week later (on the 6th of January 2015:http://www.tanjug.rs/novosti/160513/subotica-vise-od-60-migranata-prebaceno-u-prihvatne-centre.htm,http://www.gradsubotica.co.rs/akcija-transportovanja-migranata-se-nastavlja/).

The first report informs us that these sorts of actions are planned for every week. The actions seems to reduce the number of people staying in Ciglana. The numbers fluctuate every day, but while in December the rewere frequently well over a hundred people staying there, recently the numbers seem to be lower.

The situation in Subotica for people staying in the Ciglana factory is indeed very difficult. As we have written about elsewhere (LINK:https://noborderserbia.wordpress.com/2014/12/28/sistem-koji-ilegalizuje-subotica-22-decembar/, https://noborderserbia.wordpress.com/2014/12/29/alarmantna-situacija-i-policijska-represija-u-subotici/), that is both due to the extreme cold (especially during the night),strong Panonian winds, and occasional snow – but also because of repeated police violence and repression. Everybody we spoke with had a story to tell of police violence and extortion for money. Police comes every day, uses violence, pepper spray and threats to force people to give whatever money they have (50, 100, or even several hundred euros). While there seems to be a great turn-over of people, some of them stay for longer periods of time. Because of constant police violence, it is very difficult for people to construct decent shelters: they get destroyed regularly by the police. Most people sleep on bare ground,with no sleeping bag and blankets.

The tactic of raiding the jungle and “transfering” people to the centersfor asylum seekers in the rest of the country, has been (as far as weknow) used for the first time this year in the area of Subotica. In theprevious years, police raided the “jungles” and the dwellings in theCiglana factory, mostly to blackmail and extort of money, but also forbigger and more systematic repressive operations, which involvedarresting migrants, putting them in detention center, or deporting themback to Macedonia.

(LINK:http://afghanmuhajer.blogspot.com/2012/02/subotica-emergency-conditions-end-with.html). This year’s tactic is – at least through the media reports – framed in terms of a “humanitarian” and “philanthropic” need to “save” people from the evils of cold and wind. We find it important to stress the bigger context of these operations and thus show that this year’s tactic of transferal is part of the repressive measures targeted at migrants transiting Serbia.

Firstly, even though the media present these tactics as “transferal”, it is still a police operation, involving threats, violence and repression.The most visible signs of these are burnt tents, torn-apart dwellings and deliberate destruction of any materials in the Ciglana factory that might be used for other people, traveling the same way. Secondly, the people were taken away from the Ciglana factory and transferred to the centers for asylum seekers, without being consulted if this is what they want, or if they want to seek asylum in Serbia. The asylum system is completely dysfunctional and people transiting through Serbia have no wish to stay there. Some of the people arriving to Subotica have been to the camps for asylum seekers, but decided to leave them, get closer to the border and continue their way to the EU. They do not want to stay in Serbia and being close to the border makes their escape easier, than if they are transferred to the camp for asylum seekers in Banja Koviljaca, on the other side of the country. Indeed,most people leave the camps for asylum seekers, to where they were transferred to, in the next few days and return to the “jungles”, with the hope to move across the border as quickly as possible.

We think it is important to be aware of the situation of people transiting through Serbia as a whole, and not only to focus on the narrow space of Subotica’s Ciglana factory. The media try to present us the picture of “poor and vulnerable foreigners” who somehow find themselves “without food, water or shelter” in the cold winter landscape. They leave out the fact that the reason for the no-food problem is that getting to the supermarket is problematic, because the police systematically chases people on their way and tries to steal their money. They leave out the fact that people are stuck in Serbia,because of the highly policed borders and the border regime that excludes them completely from the possibility of traveling “legally”. And the reports also leave out the fact that no problem has been solved with the transferal of people to a warm(ish) camp for asylum seekers:the problem is the border.

 

Posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics

Nove taktike, isto nasilje: policija u Subotici “premješta” ljude iz džungle do kampova za tražioce azila

 Prema izvještajima medija ljudi iz stare subotičke ciglane i njene okoline redovno se “premještaju” do kampova za tražioce azila (u Krnjači i Banji Koviljači). Članak obljavljen 29.-og decembra obaveštava o takvom premeštaju (http://www.subotica.com/vesti/imigranti-prebaceni-iz-stare-ciglane-u-kolektivni-smestaj-u-krnjaci-id21607.html), a sledeći članak je objavljen nakon nedelju dana (6. Januara 2015: http://www.tanjug.rs/novosti/160513/subotica-vise-od-60-migranata-prebaceno-u-prihvatne-centre.htm, http://www.gradsubotica.co.rs/akcija-transportovanja-migranata-se-nastavlja/). U prvom članku možemo pročitati da su ove “akcije” planirane na nedeljnoj bazi. Kao posledica ovih premeštaja broj migranata koji borave u subotičkoj ciglani se znatno smanjuje. Brojke variraju svakodnevno; dok je u decembru više od stotinak ljudi učestalo boravilo tamo, u skorije vreme taj broj je znatno manji.

Situacija u subotičkoj ciglani je veoma teška kao što smo već pisali o tome i ranije (LINK: https://noborderserbia.wordpress.com/2014/12/28/sistem-koji-ilegalizuje-subotica-22-decembar/, https://noborderserbia.wordpress.com/2014/12/29/alarmantna-situacija-i-policijska-represija-u-subotici/). Vlada ekstremna hladnoća (pogotovo tokom noći), jaki vetrovi Panonske ravnice, padavine i sneg – ali isto tako i neprestana policijska represija. Svi naši sagovornici su iskusili policijsko nasilje i ucenjivanje od strane policije zarad novca. Policija dolazi svakodnevno, koristeći razne oblike nasilja, fizičko nasilje, suzavac; preteći hapšenjem i deportacijom, i tako prisiljavajući ljude da daju sav novac koji imaju kod sebe(50, 100 pa čak i nekoliko stotina eura). Uprkos velikoj frekvenciji ljudi koji stalno dolaze i odlaze, neki od migranata moraju ostati tamo duže vreme. Zbog stalnog policijskog nasilja veoma je teško konstruisati improvizovana skloništa: policija ih redovno uništava i pali, tako da ljudi često spavaju samo na goloj zemlji bez vreća za spavanje i ćebadi.

Taktika koja podrazumeva racije i “premeštanje” ljudi u centre za tražioce azila po drugim delovima zemlje se u Subotici, koliko je nama poznato, ove godine po prvi put primenjuje. Prethodnih godina racije u “džungli” su služile prevashodno za ucenjivanje i iznudu novca, ali isto tako, organizovane su i veće, sistematičnije represivne operacije, koje su uključivale hapšenje i zatvaranje migranata, ili direktne deportacije u Makedoniju (LINK: http://afghanmuhajer.blogspot.com/2012/02/subotica-emergency-conditions-end-with.html). Ove godine nova taktika je – prema medijskim izveštajima – smeštena u okvire “humanitarne” i “dobrotvorne” akcije da bi se “spasili” ljudi od zlokobne hladnoće i vetra. Smatramo da je bitno istaći širi kontekst ovih operacija i ukazati na to da su ove taktike premeštaja deo represivnih mera koje pogađaju migrante na njihovom putu kroz Srbiju.

Iako su ove operacije prikazane samo kao premeštanje ljudi, i dalje se radi o policijskoj operaciji koja uključuje pretnju, nasilje i represiju. Najvidljiviji znaci toga su zapaljeni šatori, razvaljena skloništa i namerno uništavanje svih materijala i predmeta koja bi mogla biti korisna za ostale ljude koji putuju istim putem. Ljudi su nasilno udaljeni iz ciglane i premešteni u kampove bez pitanja da li to oni žele ili da li hoće zatražiti azil u Srbiji. Azilni sistem u Srbiji je u potpunosti nefunkcionalan i ljudi nemaju nameru da ostanu u Srbiji. Neki od migranata koji su stigli u Suboticu su već ranije bili u istim tim centrima i odlučili da ih napuste da bi nastavili svoj put ka državama EU. Oni ne žele ostati u Srbiji, sve što žele je proći kroz nju što brže i bezbednije. Približavanje granici je korak napred, a onda ako su premešteni u Banju Koviljaču na Bosansku granicu to je opet nepoželjan korak unazad. U stvari, većina ljudi će nakon par dana ponovo napustiti centar za tražioce azila gde su bili premešteni i vratiće se u “ džungle” sa nadom da će što pre preći granicu.

Bitno je da se na situaciju u kojoj se ljudi nalaze dok su u tranzitu kroz Srbiju sagleda kao celinu a ne fokusirajuči se samo na uzak prostor subotičke ciglane. Mediji nam predstavljaju sliku o “jadnim, ranjivim strancima” koji su se nekako, odjemnom stvorili u zimskom pejzažu bez vode, hrane i skloništa. Izostavljajući činjenicu da je jedan od razloga zašto ljudi gladuju jeste to da svaki odlazak do supermarket predstavlja rizik i pretnju, jer ih policija sistematično hvata na putu i uzima njihov novac. Izostavljajući činjenicu da su ljudi “zaglavljeni” u Srbiji zbog visoko čuvanih granica, jakih policijskih kontrola, zbog režima granica koja im u potpunosti isključuje mogućnost “legalnog” putovanja. Takođe, medijski izveštaji izostavljaju činjenicu da premeštanjem ljudi u kampove ne rešava problem: jer problem su granice.

Posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics

This Border regime kills / Granični režim ubija

U spomen na Musu Beria

mussa

*English version below

Iako nam nije jednostavno  pisati  o ovom slučaju, poslije pročitanih  novinskih  članaka  osjećamo potrebu da  napišemo par riječi o  Musi  Beri. Željeli bi ukazati na neke stvari za koje mislimo da su važne a koje senzacionalistička patetika mejn-strima ostavlja u sjeni.

Musu smo poznavali lično. Potreseni smo vesti o njegovoj  neočekivanoj smrti. Pored izražavanja sućuti, voljeli bi istaknuti okolnosti pod kojima je Musa živio, govoriti o  strukturalnom nasilju koje je utjecalo na njegov život i smrt, i direktnim posljedicama mehanizma graničnog sistema koji ga je ilegalizirao. Musa je bio prisiljen živjeti u neprihvatljivim uvjetima koje su rezultirale njegovom smrću. Mi ga vidimo kao još jednu žrtvu europskog graničnog režima, no, u njegovom životu, on nikada nije bio žrtva, nije želio da se smatra žrtvom. Ostavljao je utisak pozitivne, jake, tople osobe, glazbenika i prijatelja.

Musa je u Srbiji boravio bez dokumenata što znači da je svaki aspekt njegovog života bio ‘ilegalan’. Kao i tisuće ljudi koji svake godine prođu kroz Srbiju na putu ka EU, Musa je bio ilegaliziran sa strane europskog graničnog režima. Dotični režim dozvoljava državljanima određenih zemalja, dobrostojećim pojedincima da dobiju vizu i legalno putuju u EU dok velikoj većini svijeta to onemogućuje i prisiljava ih da putuju ilegalno. Takav način putovanja je skup, opasan i počesto završava smrću. Svake godine tisuće imigranata bivaju ubijeni posredstvom europskog graničnog režima. Život ilegalne osobe je jako težak; ne samo da je njihovo putovanje ilegalno, nego i njihovo zadržavanje na teritoriju država kroz koje prolazi, njihove svakodnevne aktivnosti, sam život, spavanje, posao, prehranjivanje itd…. To podrazumijeva da u svakom trenutku bez ikakvog razloga, zbog pomanjkanja ‘odgovarajućih papira’ mogu biti proganjani od strane policije, pritvoreni i deportirani.

Milijun ljudi diljem svijeta žive ilegalizirane živote i ujedno se bore za dostojanstvo u svim ponižavajućim i dehumanizirajućim okolnostima. Musa je bio ponosna i pozitivna osoba koja je odbijala svaku vrstu viktimizacije i samilosti zbog svoje situacije.

U Srbiji se našao zbog lančane deportacije. Bio je deportiran iz Njemačke u Mađarsku i potom iz Mađarske u Srbiju. U Njemačkoj je započeo život, učio je jezik i radio kao auto mehaničar. Bio je prisilno deportiran u Mađarsku jer mu je policija tamo uzela otiske prstiju. Po Dublinskoj regulaciji, Mađarska je u tom slučaju „odgovorna“ da mu pruži azilnu zaštitu. Mađarska je potom ustanovila da je na njen teritorij ušao preko Srbije, te pošto se Srbija smatra trećom sigurnom zemljom, vraćen je u Srbiju.

Musa je osjetio neefikasnost srpskog azilnog sistema i odlučio da ne bude dio njega. Znao je da bi u protivnom bio ograničen na život unutar jednog od prihvatnih centara za tražioce azila u Srbiji, izoliran od ostatka društva, marginaliziran, tretiran sa sažaljenjem. Život bi mu bio reduciran na čekanje, spavanje i lošu hranu. To su razlozi zbog kojih je pokušao da pronađe svoj način života, punog istrajnosti i kreativnosti, oslanjajući se samo na sebe. Odlučio je da ostane u gradu gdje se može relativno slobodno kretati, stvarati poznanstva i prijateljstva te donositi vlastite odluke. Nije htio da priča o svojim poteškoćama nego se usredotočio na pozitivne stvari. Nije želio sažaljenje od svojih prijatelja, nikada nije pitao za pomoć, nego je dao sve od sebe kako bi pomogao ljudima oko sebe.

Po informacijama koje smo dobili od djevojke koja uređuje sve administrativne obaveze oko povratka njegovog tijela u Gambiju, transport košta oko 3000 eura – to je suma koju treba pokriti njegova obitelj. Logika tržišta kapitalističke ekonomije nastavlja trenirati svoju moć i na beživotnim tijelima ilegaliziranih osoba.

Ako ste voljni pomoći pri prikupljanju novca za povratak tijela, kontaktirajte nas.

Potreseni smo zbog njegove smrti ali ujedno i inspirirani njegovim ustrajnim duhom, nadom i borbom za slobodan život  i uzajamnu pomoć.

——————————————————————-

In memoriam Musa Beri

Even though it is not easy for us to write about Musa, after having read the recent articles about his death, we feel like we would like to share a few words. We would like to point out to some perspectives that the reports of the mainstream media leave out.

On the 10th of December 2014, Musa Beri was found dead in Belgrade, in his temporary shelter at the Danube dock, where he has been living for the past few months. The cause of his death is, according to the patologist, carbon monoxide poisoning. He lived in a make shift dwelling, in inappropriate conditions for the cold winter, and he was heating himself in a closed room with a fire. He fell asleep and died in his sleep from poisoning.

We knew Musa personally and are deeply shaken up by his sudden and unexpected death. Besides expressing our mourning about his death, we would also like to point to the circumstances Musa lived in, the border regime that illegalised him and the structural violence that cannot be neglected as a factor in his life and death. Musa was reduced to living in inappropriate conditions, which resulted in his death. We see him as another victim of the European border regime. But in his life, Musa was never a victim, he did’t want to be seen as such, to us he made the impression of a positive, strong, warm hearted person, a musician, friend.

Musa was living in Serbia without papers — this meant all aspects of his life were “illegal”. Like thousands of people who cross Serbia every year on their way to the EU, Musa was illegalised by the European border regime. This regime allows citizens of certain countries, or rich citizens of all countries, to obtain visa and travel legally into the EU — and reduces a vast majority of the world’s population to having to travel illegally. This way of travelling is costly, and often results in death: every year thousands of migrants are killed by the European border regime. Life of illegalised persons is very difficult: not only is their travel illegal, but so is their stay on the territory, their everyday activities, such as living, sleeping, working, eating etc. This means that at any point, for no other reason than being “without papers”, you can be persecuted by the police, put into prison, deported to either your country of origin, or the country you came from.

Millions of people worldwide live illegalised lives — but people always fight for dignity, even in the degrading, dehumanising and unjust conditions. Musa also was a proud and positive person, who rejected any victimisation and pity about his situation.

——–

https://www.youtube.com/watch?v=L6vkpQEzTRY)

Zendagi akhar sarayad, bandegi dar kar nist — Bandegi gar shart bashad, zendagi dar kar nis.

If you are free, this is life even if it is ended, but if you were never free, then you never lived. (free translation)

Ako si slobodan, onda je to život i kad je  kraj, ali ako nisi bio nikad slobodan, onda nikad nisi ni živeo. (slobodan prevod)

Posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics

Alarmantna situacija i policijska represija u Subotici

(english below)

Izveštaj 26.12.2014.                                                                                                    Subotica/ Stara ciglana

 U Subotici ljudima koji borave u ciglani ne preti smao hladan vjetar i niske temperature nego i policijska represija koja se ponavlja duž cijelog njihovog putovanja. Trenutno je napolju oko stotinak ljudi. Žena i dece nije bilo - rečeno nam je da su prethodnu noć nastavili putovanje dalje.

Ponavljaju se svjedočenja o policajcima koji presretaju na putu do trgovine, uzimaju novac i hranu, cigarete i osobne stvari. Policija obilazi staru ciglanu barem jednom dnevno. Direktne posledice takve represije te straha od hapšenja i kontrole su da migranti još više trpe hladnoću jer se plaše da spavaju u polu zaštićenim prostorijama, odakle ne mogu da beže u slučaju da dodje policija. Oni koji pružaju otpor su fizički zlostavljani – svedočili su o korišćenju suzavca, udarcima u predeo prepona i ostale osetljive delove tela. 

Uprkos jako velikom broju svedočenja o represivnom ponašanju policije, u javnosti se ta tematika izbegava i vlada medijski mrak. Novinski članci koji izveštavaju o situaciji predstavljaju situaciiju u svijetlu humanitarne krize ali bez kritičkog osvrta na sistemsku problematiku koja je uzrokovalu tu krizu. Važno je biti svestan toga da situacija u “džunglama” kao i u subotičkoj ciglani nije isključivo humanitarna katastrofa izazvana zimskom hladnoćom, već posledica graničnog sistema tvrđave Evrope.  Na lokalnom nivou dodatnu pretnju predstavljaju pojedinci koji iskorištavaju uslove takvog sistema i svoje pozicije moći kako bi profitirali.

 Večina ljudi se u subotickoj staroj ciglani zadržavaju kraće vrijeme – 2 do 3 dana. Pojedinci ostaju i duže, ponekad i do mjesec dana. Vlada stalni strah i glad, što je posljedica policijskih “intervencija” te neki često danima piju samo vodu. Zbog ilegalizirane pozicije u kojoj se nalaze u nemogučnosti su i da podignu novac za dalje putovanje

Osim lokalnog sveštenika baptističke crkve i još par anonimnih pojedinaca koji samoinicijativno pomažu migrantima, niko od velikih humanitarnih organizacija se ne odaziva.                                                                                                                                          Zbog alarmantnosti trenutačne situacije upućujemo ponovni poziv za donacije iako humanitarne akcije ne vidimo kao rešenje. Prethodno obljavljeni apel videti  ovde: https://noborderserbia.wordpress.com/2014/12/12/call-out-for-donation/

Najviše je potrebno: topla ćebad, spavaće vreće, materijali za izolaciju, zimske jakne, termo čarape, rukavice,kape, šalovi,topla muska obuća, hrana koja se ne kvari

(english)

 Alarming situation in Subotica –                                                                                          police repression and its consequenses at the border to EU

We visited the jungle of Subotica on Friday the 26 of december 2014. There are around 100 people staying in and around the old tilery in Subotica, the town on the border tu Hungary. All of them are staying there only temporarly, hoping to be able to travel further as soon as possible. But for several reasons some have to stay longer, for example one month. At the moment it is really cold, with temperatures around 0, cold wind and snowfall announced for the next days. Currently there are no women and children, we were told that they left yesterday.
The situation is seriously worrying! A even bigger problem for the illegalized persons than the weather and the unsufficcient living conditions is the constant repression from the side of the serbian police. Most of the people we talked to experienced incidents where police officers forced them to hand over all their money, their mobile phones and even cigarettes. In many cases the cops are coming in the nights to the jungle for their robberies, or waiting to catch individuals on the way to the market. They are threatening them with violence and arrest. We heard testimonies from migrants that experienced teargas attacks, and beating from police officers, that profit from the border sitation in which the travelers are illegalized. 
Direct consequences of this repression are that people are avoiding to sleep in the half closed old building and forced to sleep outside, from where it is easier to run away, in cases of police attacks in the nights. Moreover many stay without food and consume only water for several days. Often people are not able to travel further quickly and get stuck, because the police steal their money and phones. Because of the fear of police, migrants remain isolated and often confined to their “hidding place”. While the media has been sporadically reporting about the difficult living conditions of the migrants in “ciglana”, police repression is not talked about and outlined as one of the main problems.
Direct support is limited to the efforts of a local priest and direct solidarity of rare citizens of Subotica.
It is important to stress that the situation in the so called jungles of Subotica is not a humanitarian catastrophe, caused by the cold weather, but that it is a situation that is sistematically created and maintained by the EU border politics, creating the fortress Europe. Additionally this border sistem – that affects also the countries neighbouring the EU, such as Serbia creates possibilities for exploitation of the migrants by local individuals.
Unfortunaltely we received insufficient responses to our call out for donations. Even though we think that ‘humanitarian’ support is no solution (as it was explained in the last appeal — [https://noborderserbia.wordpress.com/2014/12/12/call-out-for-donation/]) what is now needed the most are
warm blankets or sleeping bags, material for isolation, warm jackets, thermo socks,gloves, scarves, food .
If your are able to donate material or money for this necessities or you have any other idea for action or campaign please do not hesitate to contact noborderserbia[at]riseup.net 

Posted in articles

Sistem koji ilegalizuje…. Subotica, 22. decembar

Članak o situaciji u Subotici 22. decembra:

http://www.kontrapress.com/clanak.php?rub=Dru%C5%A1tvo&url=Sistem-koji-ilegalizuje-ljude

Hvala S.K. za ovaj članak.

 

 

Posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics

CALL OUT for donation

image 2o

(  na srpsko/hrvatskom vidi dole)

Like every winter, the situation of migrants transiting through Serbia — or being trapped here on their way towards the EU — is becoming more and more difficult. The temperatures often drop below zero degree celsium, there are strong winds, lots of rain and eventually the snow. These conditions are not problematic in themselves, when you have a warm and safe place to stay — but for migrants, who are continually illegalised, criminalised, persecuted, blackmailed and beated by the police, forced by the border regime to walk for tens of kilometers, with little food or drinking water, these conditions become very difficult. 

The result might look like a humanitarian disaster: tens or even hundreds of people, sleeping outside, with no shelter, dry clothes, warm food or even wood for heating, often in poor higienic and health conditions. Recently, the news reached the media, about the dire circumstances of the people, staying in the abandoned Ciglana ruin in Subotica.

We would like to stress that the reasons for this “humanitarian” disaster do not lie in the cold or wind, but in the system that illegalises some people and leaves them no option, but to travel illegally, face police repression, emprisonment and extreme deprivation of basic needs. Because the reasons for this are deeper than the humanitarian perspective tries to present them, we are critical of any humanitarian responses to the situation. These sorts of responses would not address the root causes of the situation and would create a hierarchy of “victim” and “saviour”, dictated by the amount of “pity” someone in a privileged position happens to feel for those, who are structurally deprivileged and marginalised.

However, the basis of being able to function and struggle in this world, starts from having a level of basic human needs provided for: if you are hungry, cold and sick, continuing to struggle and resist is very difficult. This is why we have decided to make a call out for donations, with which we will be able to — in the spirit of mutual aid and solidarity — address at least some of the basic needs of people stuck in Subotica, and elsewhere in Serbia. We would like to bring tents or tarpaulins for protection against the wind, dried wood for heating, cooking and washing, basic higienic and first-aid provisions, waterproof clothing, and some pots for preparation of food. Our reponse is very partial and limited, a drop in the ocean of the needs that go unmet, due to the repressive system, which is the real target of our activities and struggles. We just feel that a response like that is a necessary first step in creating connections, alliances, building networks of resistance and solidarity, in the struggle for a world without borders.

PRACTICAL DETAILS ON HOW YOU CAN SUPPORT US:

       – if you have time and are in Serbia, get involved with our activities

       – if you are in Serbia, donate money or material support — HOWEVER: please note that we are ONLY collecting things that are useful and needed! In the past, in many collections, people have donated clothes that was not usable, because it was unsuitable and it created more work for us than it helped anyone. This is why it is REALLY important that you sort out your material donations before and ONLY donate one of the following items:

  • non-perishable food
  • tarpaulin, styrofoam, usable and working tents
  • waterproof, warm, dark colored, men’s clothing (there are a few women, but the number of donations of women’s clothing we get is disproportionate with the number of women)
  • warm blankets, warm socks

      – if you are from far away, the most logical thing is to donate money, as sending the things to Serbia could cost more than buying them here.

For all, and any, of the above, please get in touch with us here https://noborderserbia.wordpress.com/ge-active/

 

APEL  ZA DONACIJE

Kao i svake zime, situacija migranata koji prolaze kroz Srbiju, i onih koji su primorani da se zadržavaju ovde, na svom putu ka EU –  postaje jako teška.  Nema potrebe za previše objašnjenja, dovoljno je pomisliti na temperature ispod nula celzijusa, jak vetar, česte kiše, sneg… Ovi uslovi sami po sebi nisu toliko problematični ako smo na toplom, sigurnom mestu – ali za migrante koji su konstantno ilegalizovani, kriminalizovani i proganjani od strane policije i vlasti, ucenjivani i fizički zlostavljani, koje režim granica primorava da hodaju desetine kilometara gotovo bez hrane i vode, ovi uslovi su ubitačni.

Rezultat toga je humanitarna katastrofa: na desetine pa čak i stotine ljudi koji spavaju napolju bez skloništa i suve odeće,  tople hrane i drva za grejanje, najčešće u teškim higijenskim okolnostima i lošem zdravstvenom stanju. Čak su i mediji konačno počeli izveštavati o strašnim uslovima  u kojima migranti  borave u napuštenoj subotičkoj ciglani.

Želili bi da naglasimo da razlog  ove “humanitarne” katastrofe nije hladnoća ili sneg  već sistem koji ilegalizuje ljude, ne ostavljajući im drugu opciju osim da putuju ilegalno, trpeći policijsku represiju, zatvaranje i ekstremno lišavanje osnovnih potreba. Razlozi su mnogo dublji nego što to humanitarna prespektiva pokušava da predstavi i zbog toga imamo kritički stav  prema pukom humanitarnom pristupu. Takva vrsta odaziva ne bi pomogla razrešenju suštinskog problema jer je nastala situacija samo posledica istog i mogla bi  stvoriti  hijerarhijski odnos “ žrtve” i “ spasioca”,  što je uslovljeno  sažaljevanjem nekoga ko je strukturalno deprivilegovan i marginalizovan.

Da bi čovek bio u  fizičkom i psihičkom stanju da pruži otpor, njegove osnovne ljudske potrebe moraju biti obezbeđene.  Ako smo gladni, promrzli i bolesni, veoma je teško nastaviti borbu i odupirati se.  Zbog toga smo odlučili da uputimo  poziv za pomoć, kako bi zajedničkim snagama u duhu solidarnosti  obezbedili,  makar delimično,  osnovne potrebe izbeglica koji su “zaglavljeni” u Subotici  i  na drugim mestima u Srbiji.

Želeli bi im odneti šatore, cerade i folije za zaštitu protiv vetra i kiše, drva za grejanje, osnovne stvari za higijenu,  nepromočivu odeću, lonce za kuvanje i zagrevanje vode, opremu za prvu pomoć.  Naravno jasno nam je da su naš odziv  i  akcija  nedovoljni  i limitirani, samo kap u okeanu neispunjenih potreba. Ipak,  osećamo da je nužno reagovati i da je to jedini način  za uspostavljanje kontakta, saradnje i izgradnje mreže otpora i solidarnosti u borbi za jedan pravedniji svet bez granica.

 S obzirom na  katastrofalnu situaciju u kojoj se već decenijama nalaze  mnogi  stanovnici Srbije i regije kao i činjenicu da  bi zasigurno mnogi rado donirali – ali to jednostavno nisu u mogućnosti, a oni koji jesu –  to retko čine, ovaj poziv je upućen pre svega privilegovanima u državama Zapada, čije vlade najviše i podržavaju i finansiraju migracionu politiku EU.

PRAKTIČNI DETALJI KAKO NAS MOŽETE PODRŽATI :

Ako  ste u Srbiji i  imate vremena, uključite se u naše aktivnosti. Možete donirati konkretne stvari ili novac. U slučaju ako želite donirati stvari, molimo vas da  obratite pažnju – sakupljamo  SAMO korisne i potrebne stvari! Prethodna iskustva govore da često pristižu neadekvatne i neupotrebljive stvari  koje samo stvaraju dodatne obaveze za nas. Zbog toga JE ZAISTA VAŽNO da prethodno selektujete stvari koje bi donirali  i da one uključuju samo sledeće:

  • Hrana koja se ne kvari
  • Cerade, folije, stiropor, šatori
  • Topla i vodootporna odeća, po mogućnosti neupadljive boje (pre svega muška)
  • Zimska obuća, tople čarape
  • Ćebad

Ako živite u inostranstvu, najlogičniji način je poslati novčanu donaciju  jer slanje stvari može da košta više nego njihova kupovina ovde.

U vezi svega gore navedenog molimo vas kontaktirajte nas na: https://noborderserbia.wordpress.com/ge-active/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics

Akcija solidarnosti – Ježevo (HR)

(english below) 

U subotu, 29. 11.2014 ispred detencijskog centra Ježevo (Hrvatska) okupilo se oko 20 aktivista sa ciljem informiranja javnosti o situaciji u Ježevu, izražavanja solidarnosti sa zatvorenicima i boljeg upoznavanja sa njihovom problematikom.


U Ježevu, pored Zagreba, ljudi se nalaze zatvoreni u takozvanom detencijskom centru. Uhvaćeni pri prelasku granice u Hrvatsku smatraju se kriminalcima zbog napuštanja svoje države i traženja azila ili zbog činjenice da putuju među državama ili biraju mjesto življenja.

Život u Ježevu je život u zatvoru. Najdulji period pritvaranja prema Zakonu o strancima iznosi 18 mjeseci međutim vrlo često bivaju zadržani i mnogo dulje. Ljudi su smješteni u zajedničke sobe za spavanje i boravak sa strogo određenim vremenom za jelo, spavanje i izlazak u dvorište koje je unutar zidova centra. Posjete su moguće samo uz prethodnu najavu nadležnim autoritetima, mobilni telefoni su im oduzeti pa osim jednog mogućeg poziva ambasadi pri ulasku svi ostali su na vlastiti trošak. Osobne stvari i novac im se uzimaju. Ako, dakle, imaju svoj novac mogu koristiti 300kn tjedno, ali tek nakon što im se naplati ‘boravak’ u iznosu od 200kn dnevno. Na kraju cijele priče naplaćuje im se i deportacija u zemlju iz koje su krenuli u ovaj pakao.

Za nas koje smo se okupili protest je bio uspješan, bez većeg interveniranja od strane represivnih organa. Zatvorenici također nisu trpjeli veću represiju zbog naše akcije osim činjenice da za trajanja nisu smjeli ići u dvorište zatvora. Pušteni su govori podrške na raznim jezicima i u nekoliko navrata uspjeli smo direktno komunicirati sa zatvorenim migrantama koji su sa svojih prozora pokazivali poruke i zahtjeve i izmjenjivali s nama osobne dijaloge, te dovikujući slogane sudjelovali u bučnom remećenju njihovog zatvoreništva zajedno sa okupljenim aktivistima.

Ova akcija je samo mali znak zajedničke borbe protiv kriminalizacije migracije i graničnog sistema EU. Prostora za djelovanje je mnogo, a ovaj problem će zasigurno zahvatiti sve veći broj ljudi u potrazi za sigurnijim i boljim životom. Nijedan čovjek nije ilegalan i detencija migranata je samo još jedan oblik zatvora! Naša je obaveza da se o tome čuje i preko zidova i rešetaka.

Za više informacija o migracijskim politikama i borbama u Hrvatskoj , kontaktirajte: noborderzagreb[at]riseup.net

video:  https://vimeo.com/114446550

DSC_1575        

Solidarity Action – Ježevo

On Saturday the 29th of November 2014 about 20 activists gathe

red on front of the detention center in Ježevo (Croatia).

The idea of the gathering was to show solidarity with the imprisoned people, inform the public about situation in Ježevo and to get to know better the problems of people locked up behind the fences.

People are imprisoned in this detention center for crossing the bor

ders to Croatia, being considered criminal for fleeing a country, for seeking asylum or just for the fact of traveling between countries and the wish to choose where to move and live.

Life in Ježevo is life in prison: collective rooms, common areas, set times when it is allowed to eat, sleep, get visits, go in the yard with the walls and fences. Contact with the outside world is very limited for people inside Ježevo. The process of getting visits is not so easy and only possible when announced before to the authorities. Besides this, mobile phones are taken away from them and apart from one free call to the embassy other calls can only be made on their own expenses.

Personal belongings as well as money is being taken away and if people have money they only get access to 300 kn (about 40 euros) per week and are charged for their imprisonment with 200 kn (about 26 euros) per day as well as for their own deportation.

For us who where present, the protest was successful and went without bigger interventions of the repressive organs. For people inside there was also no more repression than usual except that it was forbidden to go into the yard during the time of the protest.

Solidarity statements in various languages were read and played and direct communication with the imprisoned people was also possible. With signs of statements and demands, as well as shouting of slogans and personal dialogs people inside and the gathered activists outside broke the silence of the daily life in prison.

This solidarity action was only a small sign of united struggle against this criminalization of migration and the EU border system. The space to act is really big. It is our duty to let it heard over the walls and fences: Detention of migrants is just another form of jail! No one is illegal!

For more on the topic on migration politics and struggles in croatia, contact: noborderzagreb[at]riseup.net

video:  https://vimeo.com/114446550

Posted in articles