NB Zagreb (Croatia)

Hrvatska – kao granična zemlja EU – ima važnu ulogu u rasističkoj i imperijalističkoj politici koja štiti zapadnoeuropske zemlje (uglavnom bivše kolonizatore Afrike i Azije) pod lažnom izlikom očuvanja sigurnosti. Hrvatska migracijska politika se svodi na ispunjavanje zahtjeva EU, ali zapravo se tiče svih nas: hrvatska policija provodi dehumanizirajuće deportacije muškaraca, žena i djece, zatvara migrante u Ježevo i izlaže ih brojnim štetnim i ponižavajućim postupcima.

Ne želimo živjeti u svijetu gdje se ljudi dijele na one koji imaju pravo putovati i one kojima se to pravo odriče pod prijetnjom patnje i smrti. Dehumanizirano društvo u konačnici šteti svima. Deportacijama je mjesto u udžbenicima povijesti, a ne u planovima za budućnost!
Zaustavimo rat EU protiv migranata!
Protiv granica i graničnih režima!
Sloboda kretanja svima!
Sigurnost dolazi iz solidarnosti među ljudima – zatvorimo Frontex!

No border inicijativa, Zagreb / Hrvatska

No border inicijativa u Zagrebu je grupa koja funkcijonira na razini samoorganizacije, autonomije i solidarnosti. Priključite nam se!

mail: noborderzagreb@riseup.net

zine detention in HR  (Check out the zine about the detention System that the croatian state applies to migrants)

zine_detencijaHR novi  (letak – Informacije o detencijskom sistemu u Hrvatskoj)

DSC_1492

struggle of the voiceless

 

zagreb 14.11_2

marš solidarnosti protiv graničnog režima u ZGu 31.10.15// solidarity against borders march in zagreb

ispred kuće europe 12.9.15

against the fence at the hungarian border_ EU house in Zagreb sept.2015

(english below)

Takozvano „Prihvatilište za strance“ u Ježevu je zatvor!

Zašto su ljudi tamo zatvoreni?

Osobe koje su prešle ili pokušale preći granicu na nelegalan način bivaju zatvorene u Ježevo. Tamo su, dakle, ljudi koji nisu zatražili azil i/ili nemaju dokumente te zbog toga padaju pod kategoriju „ilegalaca“ a istovremeno i migranti koji su zatražili azil u Hrvatskoj ali ih se ne pušta u „otovoreni kamp“ jer MUP/policija predpostavlja da su podnijeli zahtijev za azil da bi izbijegli deportaciju.

Informacije o detencijskom centru u Ježevu :

Zgrada zatvora je pored autoputa, blizu mjesta Ježevo, 30 km od Zagreba.

„Centar“ je „zatvoreno tipa“, znači ljudima nije dozvoljeno da napuste kompleks zgrade a kapacitet je za 116 osoba.

Period detencije može biti od 3 do 21 mjeseca

Koji su uvjeti?

Migranti/migrantkinje su smješteni/e u zajedničkom prostoru za spavanje te koriste zajednički WC. Imaju određeno vrijeme za šetnju u dvorištu (2 sata dnevno).

U slučaju da ljudi imaju novac oduzima im se od strane policije u zatvoru. Te im je dostupno 300kn tjedno (od vlastitog novca) za potrošnju; te im se naplaćuje 200kn za svaki dan(!) koji su zatvoreni ! Čak se i naplaćuje vlastita deportacija.

Oduzeti su im mobilni telefoni, tako da je kontakt sa vanjskim svijetom limitiran.

Ljudi imaju pravo na jedan poziv ambasadi nihove države, jedan poziv od max 3 minute.

Ako imaju novaca zatvorenici mogu koristiti javnu govornicu.

Posjet se mora najaviti najmanje 24 sati prije, u slučaju da se odobri, susret sa zatvorenikom se održava u maloj prostoriji uz kontrolu policajaca koji uvijek mogu prekinuti razgovor ili cijeli posjet (max. sat vremena)

Novinarima i novinarkama je zabranjen ulaz u „prihvatilište za strance“.

Dva puta tijedno dolazi lječnik, ali ima slučajeva u kojima ljudima sa ozbiljnim zdravstvenim problemima nije dostupna medicinska pomoć.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

The “reception center for foreigners” in Ježevo is a prison!

why people are detained there?

People are held in Ježevo prison because they have crossed or tried to cross the border in a illegalized way. So there are people who did not ask for asylum and are therefore considered “illegals“ in Croatia. On the other hand there are people held in detention that have asked for asylum in Croatia but get detained and not let to the “open camp“ under the suspicion that the reason for their asylum request is avoidance of deportation.

General information about the detention center in Ježevo:

The building is located at the outskirts of the village Ježevo, about 30 km fromZagreb, next to the highway. Its a so called “closed center“ which means that people are not allowed to leave the complex. Its capacity is for around 116 detainees.

The detention can go from 3 up to 21 month.

Conditions

The migrants held in detention have common sleeping rooms and shared sanitary rooms. They are allowed to walk in the yard at a certain time, 2 hours a day. In case people have money when they are put to the detention centre, it is taken an controlled by the prison: they have access to 300 kn (ca 40 euro) of their own money per week for everyday expenses. Moreover the Croatian police/interior ministry is charging them 200 kn (ca 26 euro) for every day of their detention . Even the migrants have to pay for their own deportation.

Mobile phones and other digital things are taken away, possibilities of contact to the outside are reduced to 1 phone call with embassy/ representatives of country of origin and another phonecall of 3 min. The detained migrants have moreover access to phone booth they can make phone calls from in case they have enough money.

Visit is possible if approved by the responsible person in the Ministry of interior; the permission has to be taked at least 24 hours before the visit. If the authorities agree to authorize the visit, the meeting with the detainee happens in a small special room with a police guard present that can interrupt the talk or the whole visit at any moment.

Its not possible for journalists to enter the “reception centre for foreigners“. Since some months there is a doctor visiting the prison two times a week, but there are cases where people with serious health problems is denied medical help.

WELCOME TO ZAGREB LEAFLET

welcome to Zagreb (Flyer)Welcome to Zagreb (Flyer)

Welcome to Zagreb (Flyer)

akcija protiv Frontex-a

March 2015 protest in front of Hotel Esplanade in Zagreb – conference about ‘expanding EU towards south-east’ with director of Frontex

Anti Frontex - banner

security/safety comes from solidarity and not from war on migrants

Frontex- EU agency for mass-murder at the borders

Frontex- EU agency for mass-murder at the borders