ODBRANIMO AFRIN!

zehra dogan tenkovi
Prenosimo govor sa protesta 8og marta u solidarnosti sa Afrinom :

Organizovanje odozdo, autonomija i samoodređenje nisu principi neke daleke
utopije : to su emacipatorski pristupi koje želimo da uspostavimo u našem društvu. 
Kapitalizam i patrijarhat nam upropašćavaju živote, tako što stvaraju izolaciju i 
otuđenosti, takmičarske odnose i odnose moći– ovde u Srbiji i svuda.
Kapitalizam i patrijarhat nas potčinjavaju, zato moramo da se povežemo, da se
organizujemo i da se borimo kako bismo prevazišle ovo stanje ropstva.
Ne pristajemo da sistem čini naš život nepodnošljivim - već obrnuto: Mi ćemo
učiniti sistemu život nepodnošljivim !
Borba protiv patrijarhata – i to ne samo 8.og marta nego svaki dan – je temelj
za stvaranje slobodnog društva. 
Danas želimo da kažemo nekoliko reči o otporu žena i muškaraca u Afrinu,
koji Već 48 dana hrabro pružaju otpor napadu turskih vlasti, fašističkoj
politici turkih nacionalista u koaliciji sa islamističkim militantnim
grupama. 
Borba se nastavlja svaki dan dok svi ljudi ne budu živeli u miru i samoodređenju.
U demokratskoj federaciji severne Sirije, u regionu koji je postao poznat pod imenom 
Rožava, ljudi se organizuju na temelju tri principa: Oslobođenje od rodnih uloga, 
 ekologija i bazična demokratija.
Organizovanje žena i rodno ne-određenih članova društva je tamo na svim
nivoima autonomno. Neograničena snaga ovog pokreta poseduje duh, koji se 
neće predati vlastima, asimilaciji, kotroli i neće se pomiriti sa tlačenjem i represijom.
Afrin nije slučajna meta ovih brutalnih napada. Napad na Afrin je napad
na žensku antipatrijarhalnu revoluciju i antinacionalizam.
Sa ovog skupa šaljemo naše solidarne i borbene pozdrave svima onima, koji
pružaju otpor fašizmu u Afrinu, u planinama Kurdistana i širom sveta!
Od Beograda do Afrina: fašisti i seksisti neće proći!
Afrin je i ovde – Otpor je svuda!

This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.