Racija u Beogradu i protestni marš do granice

mars

(ENG below)

Nakon policijske racije,  posle koje  je više od 100 ljudi  zatvoreno u detencijski centar u Preševu,  i zabrane distribucije hrane,  ljudi koji su već mesecima zaglavljeni u Beogradu  odlučili su se na još jedan protestni marš.

Niko nije izveštavao o tome što se dogodilo u noći 10. novembra, oko 3 sata ujutro kada  je 250 policajaca i specijalaca  okružio  magacine iza autobuske stanice gde su migranti našli sklonište poslednjih meseci.  Zaposleni Komesarijata, UNHCR i policajci su ucenili ljude da ako odbiju da uđu u autobuse ( nije im rečeno u koji kamp će ih odvesti) biće deportovani.  Oni koji nisu uspeli da pobegnu sada su u  zatvorenom kampu u Preševu  odakle se redovno deportuju ljudi nazad u Makedoniju. Posle ove operacije još više je kreirana atmosfera puna straha, ljudi više ne znaju gde da se sklone, ne mogu ni  zaspati  delimično zbog strašne hladnoće a još više zbog stalnog straha da u bilo kom trenutku mogu biti hapšeni.

Zbog toga danas ( 11.11.)  oko 150 ljudi je pošao u mirni protest marširajući ka hrvatskoj granici. Uprkos jako teškim uslovima, hladnoći, mnogobrojnim povredama zadobijenih od granične policije ljudi su sa velikom duhovnom snagom krenuli da još jednom podignu  glas protiv nasilja graničnog režima  i  da pošalju poruku  u javnost da će nastaviti svoju borbu  za slobodu i dostojanstvo. U ovom trenutku hodaju na auto putu ka Zagrebu u pratnji policije.

migranti01f-copy

Razzia in Belgrade and protest march to the border

After a police razzia, that led to more than 100 people being locked up in the detention centre in Preševo, and the illegalisation of distributing food, people who have been trapped in Belgrade for months already, have decided to go on another protest march.

No one has reported on what happened on the night of November 10, when around 3 am 250 policemen and special forces encircled the warehouses behind the bus station, where migrants found shelter the past few months. Employees of the Commissariat, UNHCR, and police officers threatened people that if they refused to enter buses (no-one told them to which camp they would be taken), they would be deported. Those who weren’t able to escape are now in a closed-off camp in Preševo, from where people are regularly deported back to Macedonia. After this operation an even bigger climate of fear was created, with people no longer knowing where to hide, unable to fall asleep partly because of the terrible cold but even more because of the constant worry that they could be arrested at any moment.

Because of this, around 150 people have today (November 11) started a peaceful protest by marching towards the Croatian border. Despite very difficult conditions, cold, and numerous injuries received from the border police, people have with great spiritual strength once again started to raise their voice against the violence of the border regime, and to send a public message that they will continue their fight for freedom and dignity. At the moment they are walking on the highway towards Zagreb with a police escort.

 

Advertisements
This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.