NAPOMENA NOVINARIMA I FILMAŠIMA – molimo vas, pročitajte ovo prije nego nas kontaktirate!!

U posljednje vrijeme nas je kontaktiralo mnogo novinara i redatelja-filmaša. Cijenimo zainteresiranost ljudi za situaciju migranata koji prolaze Srbijom. Sretni smo što možemo sa vama podijeliti našu analizu “problema“ i informacije o strukturnim uzrocima situacije u Srbiji te osvijetliti načine na koji nepravda Europske migracijske politike utječe na naša tijela, zdravlje, mentalno stanje i budućnost – činimo to objavljujući na blogu i sretni smo ako ljudi koriste informacije koje prenosimo. Međutim, želimo da bude jasno kako NE ŽELIMO imati ulogu medijatora, prevoditelja, fixera ili posrednika, „ulaznih točaka“ na „teren“ za novinare i filmaše.

Osim toga, izražavamo zabrinut zbog novinarskog pristupa radu na ovom pitanju, koje proizlazi iz našeg lošeg iskustva sa stavom kojeg novinari zauzimaju. Kritični smo prema današnjem pristupu izrade vijesti i pomanjkanja adekvatne analize i refleksije od strane novinara. Novinari, obično samo održavaju status quo, reproducirajući diskurse koji su dio izgradnje “migracijskog problema”, dehumaniziraju, demoniziraju, omalovažavaju te viktimiziraju migrante i često ih koriste za senzacionalističke priče koje se dobro prodaju.

Naš rad je dugoročan, i trudimo se da bude ispunjen sa poštovanjem i dostojanstvom, sa utvrđivanjem naših napora u antirasističkoj borbi. Kada idemo na “teren”, npr., fokusiramo se na interakciju sa ljudima te je bilo kakav produkt ili informacija koju sakupimo sekundarna. Tijekom godina, reflektirali smo što je u redu činiti, a što nije, a kao prioritet vidimo izgradnju zajedničke borbe, borbe protiv zidova i granica svih vrsta, pa i onih koje postoje i u našim glavama.

To je u potpunoj suprotnosti sa pristupom nekih novinara na koje smo naišli: vidjeli smo novinare koji dolaze na “teren”samo kako bi sakupili što više informacija i što više dobrih priča, a da pritom ne biraju sredstava za ostvarenje tog cilja. Često, su “migranti” viđeni samo kao objekti za fotografiranje ili snimanje, kao tema priče koja se prodaje, žrtva sa srcedrapajućom prošlošću, vide se i predstavljaju kao “oni” , a ne kao “mi”.

Mi se ne zalažemo za takav pristup i ne želimo isti omogućavati. Cilj nam je uspostaviti povjerenje, ljudsku povezanost i poštovanje, a ne pristup informacijama. To je razlog zašto odbijamo pomoć novinarima i filmašima da stupe u kontakt sa migrantima u Srbiji.

NAPOMENA GLEDE FOTOGRAFIRANJA:

Mediji su zatrpani fotografijama, koje pokazujući pojedince i skupine migranata, otkrivaju njihov identitet i uz to reproduciraju viktimizaciju. Smatramo to problematičnim, te iz tog razloga na blogu, nikada ne objavljujemo fotografije koje otkrivaju identitet ljudi (osim u slučaju da osoba to izričito zahtijeva ili ako je fotografija preuzeta iz nekog drugog javnog izvora, gdje identitet nije bio prikriven).

Iako je vjerojatnost negativnih posljedica za fotografirane ljude relativno mala, činjenica da bi moglo doći do negativnih posljedica, je dovoljna da nas odvrati od objavljivanja fotografija koje otkrivaju ljudski identitet. Ustvari, posljedice bi mogle biti velike.

Prvo, za one koji su pobjegli od progona u svojoj zemlji ili su traženi od strane vlasti ili drugih skupina, pojavljivanje njihove slike na interentu može biti opasno.

Drugo, čak “progon” od strane Europskog migracijskog sistema, može se dogoditi da se netko fotografiran u Srbiji može suočiti sa negativnim posljedicama (na primjer, ako Srbiju ponovno proglase sigurnom trećom zemljom, to znači da tražitelj azila može biti deportiran natrag iz susjednih zemalja, ako postoji dokaz da su u zemlju ušli iz Srbije).

Treće, većina ljudi su, suočeni sa mnogim poteškoćama i opasnostima na putu, izgubili percepciju za “opasnost”. Samo postojanje, svaki korak, donosi opasnosti od migracijske politike. Shodno tome, rizik od fotografiranja može biti mali, u usporedbi sa tisućama drugih opasnosti koje postoje za ilegalizirane ljude.

Stoga je odgovornost onih koji fotografiraju, misliti na moguće negativne posljedice, ma koliko god one bile male, a koje bi mogle postojati pri objavljivanju fotografija.

Vjerujemo da nije primjereno fotografije snimljene u ozračju povjerenja i prijateljstva dijeliti , a potom ih i objaviti na interentu!

 

Advertisements
This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.