Solidarnost a ne milosrđe: zašto je fokus na samo humanitarne akcije opasan?

IMG_9137

Preko 3 godine pišemo,pričamo, pokazujemo na konkretnim primerima, DIREKTNIM akcijama i situacijama da samo HUMANITARNA POMOĆ ne može i NEĆE rešiti katastrofalan položaj migranata, ne samo u Srbiji već bilo gde na svetu.
Bez  zauzimanja jasnog stava o slobodi kretanja, putovanja, boravka i ostanka u bilo kojoj zemlji, bez ukidanja smrdljivog Dublin-a i EURODAC-a (baze otisaka i prikupljenih podataka)- ništa se neće promeniti!
Sve dok granice budu postojale i sve dok budu na njima rasističke kontrole, granične i policijske patrole, civilne straže koje love ljude svim raspoloživim sredstvima i oružjem- ništa se neće promeniti!
Sve dok se budu gradili aparthejdni zidovi i ograde, postavljala minska polja i ostale monstruozne prepreke koje sabotiraju i onemogućavaju slobodu kretanja- ništa se neće promeniti!!
Sve dok se milionima eura ( samo na godišnjem nivou) bude punila kasa Frontexa i Europola, EU agencija za lovljenje i progon migranata – ništa se neće promeniti!!!
Sve dok EU bude sponzorisala izgradnju logora, zatvora i detention centara- ništa se neće promeniti!!
Sve dok se  masovna ubista izbeglica u Mediteranskom moru i u sub-saharskim oblastima budu nazivala “nesrećama”- ništa se neće promeniti!!!
Sve dok se bude vršilo rasno profilisanje i rasna segregacija ljudi- ništa se neće promeniti!!!
Sve dok bude postojala sistemska represija i fašistička, ksenofobna i rasistička EU anti-migraciona politika- ništa se neće promeniti!!!
Sve dok se bude pravila kategorizacija ljudi kojaih dodatno kriminalizuje- ništa se neće promeniti!!!
Sve dok bude postojala ilegalizacija i kriminalizacija- ništa se neće promeniti!!!
Sve dok se ljudi budu “legalno” kažnjavali zato što su u izbeglištvu- ništa se neće promeniti!!!
I na kraju- sve dok se svi ljudi ne udruže u zajedničkoj anti-imperijalističkoj i anti-fašistićkoj borbi- ništa se neće promeniti!!!
Možete obezbediti i isporučiti bilione kontigenata hrane, vode, garderobe, lekova, postaviti na bilione kampova – ništa se neće promeniti!!!
Imperijalisti i kolonijalisti kreiraju nova žarišta ratova i sukoba zbog krvavog profita, jeftine radne snage, prirodnih resursa, otvaranja novih vojnih baza u cilju potpunog uništenja zemalja i istrebljenja naroda koji stoje na njihovom ubilačkom putu do potpune vojne, političke i ekonomske okupacije.
Ne sme se zaboraviti da su meinstrem mediji kolaboratori i sluge sistema, nemojte da dozvolite da manipulišu vašim mozgom u kreiranju panike, islamofobije, ksenofobije, mržnje!
Sagledajte širu sliku svih dešavanja i setite se da oni koji su trebali, čiji je mandat bio i dalje je, da štite, da pruže pomoć, podršku i zaštitu ljudima- nisu učinili ništa u Ruandi, Somaliji, Libanu, Bosni..(lista je duga).  Cilj nije da se problem reši, već da se što veći broj ljudi drži u uslovima zavisnim od humanitarne pomoći, od pitke vode i paketića koji će im se podeliti, umesto da im se pruži podrška kako bi  svojim znanjem, sposobnostima i talentima stali na svoje noge.
Na hiljade registrovanih organizacija za zaštitu ljudskih prava- štite ljudska prava uglavnom u kancelarijama u okviru projekata finansiranim od strane iste EU koja promoviše i sprovodi anti-migracionu politiku i gradi zatvore koje nazivaju “prihvatilištima za strance”.
Ograda koja se sada podiže u Mađarskoj (u Bugarskoj već postoji aparthejdni zid)- neće nikada u potpunosti sprečiti kretanje ljudi već će samo njihovo putovanje učiniti mnogo težim, rizičnijim, skupljim i možda sa smrtnim posledicama ( svakodnevno imamo brojne primere kako anti-migraciona politika ubija ljude koji beže od ratova, političkog i ostalog progona).
ZAUZMITE JASAN POLITIČKI STAV!!!
‪#‎BordersKill‬
‪#‎OpenTheBorders‬                                                                                                           #‎NoOneIsIllegal‬
‪#‎FreedomOfMovementAndRightToTravel‬
‪#‎EndDetentions‬
‪#‎StopDeportation‬
‪#‎TheBordersAreIllegalNotThePeopleWhoCrossThem‬
#‎SolidarityAndDirectActionsNotCharity‬

Advertisements
This entry was posted in articles. Bookmark the permalink.