28.12.2013. Bogovađa

Kicked out –refused entry to the camp – rejected at police station

The number of people sleeping outside in the jungles is increasing (at the moment about 50 – 60 ). Some already stay more than one month outside. The situation is even harder than before, concerning the cold weather, no access to water, even the distribution of ridiculously poor lunch packages has been stopped. On the one hand there are new people arriving, they seek  asylum at the police station but they are sent  away from the camp in Bogovadja even though people inside report many empty rooms. The commissioner for refugees and migration Cucić also confirmed the information about empty place inside. On the other hand the number of asylum seekers inside the camp is minimizing, because people are getting kicked out.In the last week already two bigger groups of asylum seekers staying in Bogovadja camp were told to leave the camp. Without a concrete reason the manager of the camp, Stojan Sjekloća, told them that they have been in the camp long enough now (mostly about 2 months or less).

One crucial fact that new coming refugees have to deal with is the difficulty of seeking asylum. Same as it happened already last year, some refugees right to make an asylum appeal is refused by the police officers in the police station in Valjevo. In the concrete case the person was send away two times, he was not among the randomly chosen persons that the police accepted to come inside to seek asylum. The impossibility of seeking asylum for these people excludes them from the minimum of protection they can get in Serbia. Even for those who applied officially for asylum this minimal “protection” (room to sleep, food) is not guaranteed, like the number of people sleeping in the jungle shows.

So it is no surprise that the number of rented hotel rooms in the close towns Lazarevac, Valjevo, Lajkovac is quite high. Those refugees who can afford it, pay for rooms that should be provided for them elsewhere.

 Illegal chain deportation Hungary-Serbia-Macedonia

As we heard about similar cases before chain deportations of asylum seekers in Hungary over Serbia to Macedonia, are an illegal practice that is happening regularly. Today we met a person that gave us testimony about a concrete case of chain deportation. After he got a negative asylum decision in Hungary (Bekéscsaba) and got deported back to Serbia, he had to spend 3 days in the prison of Subotica. On the 9th of December 2013 together with a group of 26 persons he was forced to enter a bus and taken to the border of Macedonia. They had no information about what would happen to them also they were not brought in front of court in beforehand, as it should be usually in case of deportations.  Close to the border, about 1 km from the village of Lojane, the police forced them to leave Serbia, showing them the direction were to walk towards the Macedonian side. About the 14th of December another group arrived to Lojane, telling that they experienced the same. The persons cannot prove that they have been deported in this illegal way, because the police took all the documents/papers away from them, before the deportations  were executed.  Here the paradox of systematic illegalization and power can be observed once again: Migrants are being illegalized by police, authorities and institutions, but in fact the illegal practices are undertaken from this ‘official’ side.

serbian:                                                                                                                                         Bogovađa,28.12.2013.                                                                                           Izbačeni i odbijeni  iz centra, nemogućnost podnošenja zahteva za azil

Broj ljudi koji spavaju u šumama oko centra u Bogovađi se povećava. Trenutno je oko 50-60 tražilaca azila van centra. Nekolicina njih je u šumi već više od mesec dana. Situacija za njih je još teža nego ranije;  hladnoća, nemaju sklonište, ni pristup vodi, čak  je obustavljena i jednodnevna distribucjia skromnih lanč paketa. Novi ljudi koji pristižu i zatraže azil u policiskoj stanici ne mogu dobiti mesto u kampu, iako ljudi koji su u  kampu, svedoče o praznim sobama u centru.  Nikome nije jasno zašto se tražioci azila izlažu torturama u okolnim šumama, u decembru mesecu, kada ima dovoljno mesta u centru. Prema svedočenjima ljudi sa kojima smo u kontaktu,  tražioci azila čak bivaju izbačeni iz centra, bez ikakvog razloga ili obrazloženja. Protekle nedelje dvema grupama je naređeno da napuste kamp. Jedino obrazloženje koje su dobili je bilo, da su već predugo u kampu ( od 1 do 2 meseca), te da moraju napustiti kamp. Takođe, izbeglice se moraju suočiti sa problemom koji se javljao i prošle godine. Naime, pri pokušaju podnošenja zahteva za azil, često bivaju odbijeni od strane policije. Konkretan primer je lice, koje je dva puta pokušao da dobije potvrdu o zatraženoj nameri za azil u policijskoj stanici u Valjevu, i oba puta bio odbijen.  Policijski službenici su nasumično izabrali nekoliko od prisutnih, a ostali su bili odbijeni. Onemogućavanje podnošenja zahteva za azil tim ljudima isključuje mogućnost minimalne zaštite, koju mogu da dobiju u  Srbiji. Čak i za one koji poseduju dokument o zatraženom azilu, minimalna zaštita (smeštaj i hrana) nije zagarantovana. To se vidi i na primjeru ljudi koji spavaju u šumama oko centra.   Veliki broj ljudi iznajmljuje sobu u hotelima u Lazarevcu, Valjevu i Lajkovcu. Oni koji mogu sebi da prijušte, plaćaju smeštaj (10 evra noćenje), koji bi trebalo da im bude zakonski obezbedjen.

 Ilegalna deportacija Madjarska-Srbija-Makedonija

Lančane deportacije tražilaca azila iz Mađarske preko Srbije u Makedoniju  su ilegalne prakse koje se i dalje događaju.  Danas smo sreli lice, koje je svedočilo o konkretnom slučaju ovakve lančane deportacije. Nakon što je dobio negativnu odluku o azilu u Madjarskoj (Bekescsaba), bio je  deportovan  u Srbiju, gde je proveo  3 dana u zatvoru, u Subotici.  9. decembra 2013 sa grupom od 26-oro ljudi, je bio prisiljen da uđe u autobus, koji ih je odveo na granicu sa Makedonijom. Pre toga migranti nisu imali nikakve informacije o tome šta će se dogoditi sa njima, niti su bili dovedeni na sud pre izvršenja deportacije. U blizini granice, jedan kilometar od sela Lojane, policija im je naredila da napuste Srbiju, pokazujući im put koji vodi ka makedonskoj strani. Oko 14.-og decembra u Lojane je pristigla još jedna grupa ljudi, koja je bila deportovana na isti način.

U  slučajevima ovakvih deportacija, migranti uopšte ne mogu da dokažu  da su bili deportovani. Ne postoji nikakav trag o tome šta im se desilo, pošto policija oduzima od njih sve dokumente i papire pre izvršenja deportacije. Ovakve prakse su još jedan primer paradoksa sistematske ilegalizacije; migranti su ilegalizovani od strane policije, vlasti i intistucija, ali zapravo ilegalne prakse izvršavaju isti.

Advertisements
This entry was posted in ZINE: Externalisation of EU migration politics. Bookmark the permalink.